Hľadáte ročný plán?

Ďalšie výhody, ktoré oceníte:

 • dostupná lokalita v centre Bratislavy pri UK, BA, v blízkosti nového Twin City, pri Starom moste, Štúrova ul, Modrý kostolík, Eurovea…..
 • zameriavame sa na zdravý životný štýl, kladieme dôraz na zdravie dieťaťa
 • úzko spolupracujeme s rodičmi, rodič dostáva každodennú spätnú väzbu o našich aktivitách a správaní svojho dieťaťa,
 • aktívne spolupracujeme s rôznymi školami a inštitúciami, spolupracujeme s detským logopédom a psychológom)
 • sme otvorení celoročne (v letných mesiacoch júl, august)
 • certifikovaný dodavateľ kvalitnej stravy. V prípade potravinovej alergie stravu možno upraviť podľa individuálnych požiadaviek rodičov
 • priestory sú vybavené vysoko kvalitným nábytkom NOMIland určeným pre škôlky
 • pre športové aktivity v interiéri aj vonkajšom dvore škôlky a jaslí sme vybavení detským športovým náradím značky LEMON SPORT. Sú to kvalitné a bezpečné produkty určené na rozvoj pohybového ústrojenstva dieťaťa
 • rozloha škôlky a jaslí je 170m2
 • možnosť využitia vlastného parkoviska
Škôlka Dostojevského

Krúžky a aktivity

 • HUDBA – výučba riekaniek, básničiek, pesničiek, hra na hudobných nástrojoch, počúvanie spevu, vzťah k hudbe a kontakt s hudbou,
 • UMENIE – kresba, kontakt s farbami a prírodnými materiálmi, výroba vlastných výrobkov, rozvoj estetických zručností, výtvarná výchova, tematické kreslenie, modelovanie,
 • ANGLIČTINA  - vybraná TÉMA V ANGLICKOM JAZYKU komunikácia v anglickom jazyku v rámci hier a cielených aktivít v závislosti od veku a možností jednotlivých detí resp. RUŠTINA vybraná TÉMA V RUSKOM JAZYKU, komunikácia v ruskom jazyku v rámci hier a cielených aktivít v závislosti od veku a možností jednotlivých detí,
 • ISCED - práca s pracovnými zošitmi v súlade s pred- primárnym vzdelávaním ISCED
 • ŠPORT – veľký priestor v okolí škôlky prispôsobený pre športové aktivity, kde Vaše dieťa získa všestrannú pohybovú zdatnosť

Ďalšie aktivity

Materská škola a detské centrum Dostojevského okrem pravidelných týždenných tematických okruhov ponúkame podľa záujmu v priebehu roka aj kurzy, exkurzie a výlety, doplnkové služby:

 • plavecký výcvik, lyžiarsky kurz, korčuľovanie,
 • exkurzie (požiarnici, zdravotníci, policajti, zubný laborant…)
 • múzeum, divadlo, kino, galéria, koncert, knižnica, kultúrne centrum,
 • hrad, zámok, kaštieľ, zrúcanina,
 • zoologická záhrada, botanická záhrada, biofarma, výlet do lesa a výlet do historického centra mesta,
 • jazda na poníkoch,
 • psychologická a logopedická poradňa.
Vzdelávacie aktivity

Náš vzdelávací program

 • u nás sa kladie dôraz na slušné správanie, rešpekt, úctu ku starším ľuďom a k prírode,
 • u nás sa deti vzdelávajú nielen v cudzom jazyku, ale získavajú skúsenosti a priateľov, učia sa postupne o seba postarať a zároveň rozvíjajú predstavivosť, kreativitu, fantáziu,
 • u nás sa dodržiavajú jasné pravidlá, čím učíme deti k zodpovednosti a samostatnosti, riadime sa štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie ISCED, schváleným Ministerstvom školstva SR,
 • vidíme v deťoch obrovský potenciál a jedinečnosť každého dieťaťa, plne ich podporujeme v tom, v čom vynikajú,
 • snažíme sa vytvoriť priateľské prostredie založené na vzájomnom rešpekte. Dieťa je rešpektované, zároveň si však rešpekt budujeme aj my, riadime a usmerňujeme deti v správny čas, snažíme sa v nich budovať správne návyky a osvojovať si ich. Všetko robíme rozumne, bez kriku a s láskou

Deň v našej detskej škôlke

(07.00 – 12.00 alebo 07.00 – 18.00)

07.00 – 09.00 príchod detí, voľná hra, privítanie, ranná rozcvička, ranná hygiena
09.00 – 09.30 pitný režim, desiata, príprava na aktivitu
09.30 – 11.00 pitný režim, pobyt vonku, voľná hra detí
11.00 – 12.00 pitný režim, príprava na obed, obed
12.00 – 14.30 hygiena, príprava na spánok, spánok
14.30 – 15.00 hygiena, pitný režim, ovocie a zelenina, príprava na aktivitu
15.00 – 16.00 čas vyhradený na krúžky a aktivity
16.00 – 16.30 pitný režim, olovrant
16.30 – 18.00 pobyt vonku, príp. vnútri podľa počasia, voľná hra

Materská škola má k dispozícii vlastné vonkajšie ihrisko a tiež navštevujeme ihriská na Jakubovom námestí, na Grosslingovej ulici a na Fajnorovom nábreží. Radi chodíme na prechádzky, napríklad k Dunaju a v okolí OC EUROVEA.