Cenník

deti_kruhCelodenná starostlivosť (7.00- 18.00):

AKCIA  na školné 1. mesiac len 299 €

350 eur / mesiac – mimo akciu

+ Strava 3.00 eur/ deň

Poldenná starostlivosť (7.00- 12.00)

260 eur/ mesiac

Strava: 2,70 eur/ deň

Nepravidelná starostlivosť

  • Školné 20 eur/ deň
  • Strava 3 eur/ deň

Pre súrodencov poskytujeme zľavu 10%.

Stravná jednotka

desiata, obed, olovrant, ovocie, pitný režim
v prípade neprítomnosti dieťaťa možno stravu odhlásiť

Zárobkovo činní rodičia dieťaťa do 3 rokov veku si môžu uplatniť čerpanie príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 280,-EUR mesačne.