Nový krúžok – farebná piesková animácia

Milí rodičia, každý piatok v čase od 15.00 do 16.00 v škôlke prebieha nový krúžok – farebná piesková animácia – kreslenie pieskom na farebnom povrchu skla, ktorý je špeciálne osvietený a každé dieťa sa ocitne v svete rozprávky. Piesková animácia pre deti je nie len zábava ale aj možnosť prejaviť kreativitu a tvorivosť.

Na dnešnej hodine sme sa rozprávali o ročných obdobiach. Kreslili sme zimný les a počúvali rozprávku o zajacovi. Na jar sme zasadili kvety na záhrade a keď sme hovorili o lete, tak sme nakreslili more a ryby.

Každé dieťa vyskúšalo kresliť celou dlaňou a jednotlivými prstami 

16299026_1861242537492233_7060260009453322393_n

Sobotná škôlka

Milí rodičia,

dávno ste si neoddýchli od každodenných povinností alebo potrebujete nakúpiť či upratať? Ponúkame Vám možnosť, aby Vaše deti strávili príjemne sobotňajšie dopoludnie. 
Dňa 4. februátra v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod. Vás pozývame do Detského centra Dostojevského, Dostojevskeho rad 1, Bratislava ( oproti Eurovei ), www.dcdostojevskeho.sk, kde pre deti vo veku od 2 do 6 rokov je každú sobotu otvorená škôlka.

Skúsený pedagóg bude v Detskom centre prezentovať unikátnu farebnú pieskovú animáciu – kreslenie pieskom na farebnom povrchu skla, ktorý je špeciálne osvietený a každé dieťa sa ocitne v svete rozprávky. Piesková animácia je pre deti nie len zábavou ale aj možnosťou prejaviť svoju kreativitu a tvorivosť.

Pre deti budú pripravene aktívne hry, tvorivé úlohy, výtvarne cvičenia. Budeme rozprávať rozprávky, básničky a spievať. 

Všetci ste srdečne vítaní. Cena 10 Eur/ 2hodiny. 


Prosíme potvrdiť svoju účasť mailom info@dcdostojevskeho.sk 
alebo na telefónnom čísle 0905 441 273.