„Detstvo má byť najbezpečnejším, najkrajším a najspontánnejším obdobím v živote každého človeka.“

To je filozofia našej škôlky a jaslí, ktorú vkladáme do všetkého čo robíme.

V Detskom centre Dostojevského poskytujeme kvalitné predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 – 6 rokov, aj s odloženou školskou dochádzkou. Zachovávame charakter osobnejšieho, rodinného prostredia.

Spĺňame všetky požiadavky plnohodnotného predškolského zariadenia s bonusom individuálneho prístupu a s nepretržitou starostlivosťou.

Pre deti máme pripravené príjemné, a bezpečné prostredie, ktoré je vybavené hračkami a vzdelávacími pomôckami tak, aby sa deti cítili ako doma a zároveň s našou pomocou rozvíjali svoje zručnosti.

Počas celého dňa sa o deti stará kvalifikovaný personál, pani učiteľky, ktoré zachovávajú osobitosť dieťaťa svojim individuálnym prístupom.

S deťmi pracujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0, ktorého cieľom je všestranne rozvíjať osobnosť dieťaťa so zameraním sa na emocionálnu, intelektuálnu a motorickú stránku a tým umožniť čo najprirodzenejší a najpokojnejší presun z predškolského zariadenia do školských lavíc.

A hoci je pre nás dôležité, aby bolo vaše dieťa pripravené do školy, stále je našou prioritou zachovať mu jeho detstvo, umožniť mu spontánne sa hrať a tým sa učiť a objavovať nové veci.

Výučba cudzích jazykov

V našej materskej škole kladieme dôraz na výuku ruského a anglického jazyka. Keďže malé deti majú prirodzenú schopnosť učiť sa jazyky, cieľom vyučby je osvojiť si cudzí jazyk prirodzenou metódou, ako sme si osvojili svoj materinský jazyk. Hra je chápaná, ako spontánny nástroj k dosiahnutiu cieľa – naučiť dieťa cudzí jazyk a vytvoriť k nemu pozitívny vzťah.

Chcete byť v obraze a vedieť všetko o novinkách v našom centre?

Prihláste sa k odberu nášho newslettra. Ďakujeme!