„Detstvo má byť najbezpečnejším, najkrajším a najspontánnejším obdobím v živote každého človeka.“

To je filozofia našej škôlky a jaslí, ktorú vkladáme do všetkého čo robíme.

V Detskom centre Dostojevského poskytujeme kvalitné predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 – 6 rokov, aj s odloženou školskou dochádzkou. Zachovávame charakter osobnejšieho, rodinného prostredia.

Spĺňame všetky požiadavky plnohodnotného predškolského zariadenia s bonusom individuálneho prístupu a s nepretržitou starostlivosťou.

Pre deti máme pripravené príjemné, a bezpečné prostredie, ktoré je vybavené hračkami a vzdelávacími pomôckami tak, aby sa deti cítili ako doma a zároveň s našou pomocou rozvíjali svoje zručnosti.

Počas celého dňa sa o deti stará kvalifikovaný personál, pani učiteľky, ktoré zachovávajú osobitosť dieťaťa svojim individuálnym prístupom.

S deťmi pracujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0, ktorého cieľom je všestranne rozvíjať osobnosť dieťaťa so zameraním sa na emocionálnu, intelektuálnu a motorickú stránku a tým umožniť čo najprirodzenejší a najpokojnejší presun z predškolského zariadenia do školských lavíc.

A hoci je pre nás dôležité, aby bolo vaše dieťa pripravené do školy, stále je našou prioritou zachovať mu jeho detstvo, umožniť mu spontánne sa hrať a tým sa učiť a objavovať nové veci.

Deň v našej detskej škôlke

(07.00 – 12.00 alebo 07.00 – 18.00)

07.00 – 09.00 príchod detí, voľná hra, privítanie, ranná rozcvička, ranná hygiena
09.00 – 09.30 pitný režim, desiata, príprava na aktivitu
09.30 – 11.00 pitný režim, pobyt vonku, voľná hra detí
11.00 – 12.00 pitný režim, príprava na obed, obed
12.00 – 14.30 hygiena, príprava na spánok, spánok
14.30 – 15.00 hygiena, pitný režim, ovocie a zelenina, príprava na aktivitu
15.00 – 16.00 čas vyhradený na krúžky a aktivity
16.00 – 16.30 pitný režim, olovrant
16.30 – 18.00 pobyt vonku, príp. vnútri podľa počasia, voľná hra

Výučba cudzích jazykov

V našej materskej škole kladieme dôraz na výuku ruského a anglického jazyka. Keďže malé deti majú prirodzenú schopnosť učiť sa jazyky, cieľom vyučby je osvojiť si cudzí jazyk prirodzenou metódou, ako sme si osvojili svoj materinský jazyk.

Hra je chápaná, ako spontánny nástroj k dosiahnutiu cieľa – naučiť dieťa cudzí jazyk a vytvoriť k nemu pozitívny vzťah.

Chcete byť v obraze a vedieť všetko o novinkách v našej materskej škôlke?

Prihláste sa k odberu nášho newslettra. Ďakujeme!


Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not found in /nfsmnt/hosting2_2/2/3/23329982-cba5-4ae7-b766-4187832ae944/dcdostojevskeho.sk/web/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: simplexml_load_string(): Not Found <br /><a href="http://www.facebook.com/">Back to Facebook.</a> in /nfsmnt/hosting2_2/2/3/23329982-cba5-4ae7-b766-4187832ae944/dcdostojevskeho.sk/web/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /nfsmnt/hosting2_2/2/3/23329982-cba5-4ae7-b766-4187832ae944/dcdostojevskeho.sk/web/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 173

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nfsmnt/hosting2_2/2/3/23329982-cba5-4ae7-b766-4187832ae944/dcdostojevskeho.sk/web/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 174